Bezoek thepiratebay.org vanuit Nederland

Lang verhaal kort: Bezoek The Pirate Bay via Me in IT Consultancy in plaats van de directe URL, zodat je weer torrents kunt downloaden. Als je Ziggo of XS4All gebruikt heeft de rechter besloten dat je thepiratebay.org niet meer mag bezoeken. Right, alsof dat helpt...

Kort verhaal lang: Met Apache, mod_proxy en mod_proxy_html kun je andere websites beschikbaar maken met een Location op een website. Als de webserver in een andere locatie staat, is het goed mogelijk dat je de "afgesloten" website weer kunt bezoeken.

Technisch gezien heb je deze ingredienten nodig om het aan de praat te krijgen.

  1. CentOS - Ik gebruik 5, maar 6 zou ook moeten werken.
  2. Apache - Gewoon installeren met "yum install httpd".
  3. mod_proxy_html - Ik heb een SRC RPM voor mod_proxy_html gemaakt.
  4. configuratie files - Zie hieronder.

De configuratie ziet er zo uit:

<VirtualHost *.80>
...
  ProxyRequests off

ProxyPass /thepiratebay.org/ http://thepiratebay.org/
ProxyPass /static.thepiratebay.org/ http://static.thepiratebay.org/
ProxyPass /rss.thepiratebay.org/ http://rss.thepiratebay.org/
ProxyPass /torrents.thepiratebay.org http://torrents.thepiratebay.org

<Location /thepiratebay.org/>
  ProxyPassReverse /
  ProxyHTMLEnable On
  ProxyHTMLURLMap http://thepiratebay.org /thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://static.thepiratebay.org /static.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://rss.thepiratebay.org /rss.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap //static.thepiratebay.org /static.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://torrents.thepiratebay.org /torrents.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap / /thepiratebay.org/
  RequestHeader unset Accept-Encoding
</Location>

<Location /static.thepiratebay.org/>
  ProxyPassReverse /
  ProxyHTMLEnable On
  ProxyHTMLURLMap http://thepiratebay.org /thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://static.thepiratebay.org /static.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://rss.thepiratebay.org /rss.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap //static.thepiratebay.org /static.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://torrents.thepiratebay.org /torrents.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap / /static.thepiratebay.org/
  RequestHeader unset Accept-Encoding
</Location>

<Location /rss.thepiratebay.org/>
  ProxyPassReverse /
  ProxyHTMLEnable On
  ProxyHTMLURLMap http://thepiratebay.org /thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://static.thepiratebay.org /static.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://rss.thepiratebay.org /rss.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap //static.thepiratebay.org /static.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://torrents.thepiratebay.org /torrents.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap / /rss.thepiratebay.org/
  RequestHeader unset Accept-Encoding
</Location>

<Location /torrents.thepiratebay.org/>
  ProxyPassReverse /
  ProxyHTMLEnable On
  ProxyHTMLURLMap http://thepiratebay.org /thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://static.thepiratebay.org /static.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://rss.thepiratebay.org /rss.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap http://torrents.thepiratebay.org /torrents.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap //static.thepiratebay.org /static.thepiratebay.org
  ProxyHTMLURLMap / /rss.thepiratebay.org/
  RequestHeader unset Accept-Encoding
</Location>

...
</VirtualHost>