Een RPM maken van een shell-script

Dus je hebt een enterprise kwaliteit shell script gemaakt en wil het uitrollen over een setje Red Hat-achtige machines? Een RPM maken is makkelijk, hier zijn de stappen die nodig zijn:

1. Installeer rpmbuild zodat je jouw eigen RPMs kunt gaan bouwen.
2. Pak je script in een tar.gz file en verplaats het naar /usr/src/redhat/SOURCES/

# tar -cvzf shell-script-0.1.tar.gz shell-script-0.1
# mv shell-script-0.1.tar.gz /usr/src/redhat/SOURCES/

3. Maak een .spec file dat beschrijft waar alles is.
# cat /usr/src/redhat/SPECS/shell-script.spec
Summary: The do it all script. (Enterprise quality)
Name: shell-script
Version: 0.1
Release: 1
URL:     http://meinit.nl
License: GPL
Group: Applications/Internet
BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-root
Requires: bash
Source0: shell-script-%{version}.tar.gz
BuildArch: noarch

%description
A shell script.

%prep
%setup

%build

%install
rm -rf ${RPM_BUILD_ROOT}
mkdir -p ${RPM_BUILD_ROOT}/usr/bin
install -m 755 shell-script.sh ${RPM_BUILD_ROOT}%{_bindir}

%clean
rm -rf ${RPM_BUILD_ROOT}

%files
%defattr(-,root,root)
%attr(755,root,root) %{_bindir}/shell-script.sh

%changelog
* Tue Jan 12 2010 Robert de Bock <[email protected]>
- Uberscript!

3. Bouw het!
# rpmbuild --bb /usr/src/redhat/SPECS/shell-script.spec

4. Installeer het!
# rpm -Uvh /usr/src/redhat/RPMS/noarch/shell-script-0.1.1.noarch.rpm